Algemene voorwaarden

- De eigenaar dient zelf een AVP (aansprakelijkheidsverzekering) te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
- De eigenaar is verantwoordelijk voor de evt. inentingen. 
- Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
- De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
- De eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. 

- De hond(en) moet een goede halsband of goed tuig dragen, dat niet los laat tijdens de wandeling.

- De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

- U blijft aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan derden en goederen.

- Mocht er iets gebeuren tijdens het vervoer en of het uitlaten van uw hond dan heeft Hondenuitlaatservice YuPi het recht om naar de dichtstbijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijde voor de eigenaar.

Rechten en Plichten 

- Hondenuitlaatservice YuPi haalt de hond op en brengt de hond thuis op het afgesproken adres. 
- Hondenuitlaatservice YuPi is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

- Hondenuitlaatservice YuPi gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
- Bij extreme weersomstandigheden zoals warmte, kou, zware regen, onweer, storm, gladheid en zware sneeuwbuien kan Hondenuitlaatservice YuPi om veiligheidsreden de wandeling inkorten of annuleren. Bij annulering van de wandeling door Hondenuitlaatservice YuPi worden er geen kosten in rekening gebracht.

- Hondenuitlaatservice YuPi is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of honden en/goederen binnen of buiten de uitlaatgroep.

 - Hondenuitlaatservice YuPi is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

- Hondenuitlaatservice YuPi behoudt zich het recht voor de hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

- Hondenuitlaatservice YuPi behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien verdacht wordt dan wel bewezen is, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

- Hondenuitlaatservice YuPi heeft het recht om de opdracht tijdelijk of non actief te zetten gedurende een vakantieperiode van twee weken. Dit zal minimaal 4 weken van de voren op de website worden vermeld.

- Hondenuitlaatservice YuPi laat de honden op feestdagen alleen uit in overleg.

- Hondenuitlaatservice YuPi behoudt zich het recht om tijdens ziekte af te zien van het uitlaten van de hond. Dit word zo spoedig mogelijk aan de eigenaar gemeld. In overleg kan er ook voor vervanging gezorgd worden.

- Klant is ziek thuis of werkt thuis zijn geen geldige redenen voor het annuleren van een gereserveerde wandeling. En vakantiedagen/perioden dienen tijdig te worden doorgegeven. 

- Wanneer er een wandeling op een gereserveerde dag wordt geannuleerd, kijken we samen naar een geschikte dag om deze wandeling mee te ruilen. Dit uiteraard met uitzondering van annuleren d.m.v. vakanties of ziekte van de hond.

Betalingen

Betalingen dienen altijd binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te worden per betaalverzoek of contant.

- Hondenuitlaatservice YuPi zal éénmalig kosteloos een betalingsherinnering sturen wanneer de betaling na deze 7 dagen nog niet is voldaan.

- Bij elke daarop volgende betalingsherinnering zal €20,- administratiekosten per herinnering in rekening worden gebracht, bovenop het al verschuldigde factuurbedrag.

- Bij niet tijdige betaling behoudt Hondenuitlaatservice YuPi zich het recht de overeenkomst te ontbinden en zullen alsnog de factuur- en incassokosten op U worden verhaald. 

- Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien annulering later plaatsvindt, wordt de volledige prijs van één uitlaatbeurt in rekening gebracht (met uitzondering van de reden 'ziekte van de hond')